Nesme

סיפור רקע

כולכם הולכים להצטרף לרוכבים של Nesme. הרוכבים הם קבוצת לוחמים מובחרים המגינים על עיר המסחר Nesme ועל דרכי המסחר בסביבותיה. העיר נמצאת על שפת נהר Surbrin, בקצה ביצות-העד השורצות טרולים ובסביבה פועלים שבטים פראיים של אורקים וברברים. לפני תשע שנים אלת המטבע והעושר Waukeen, פטרונית העיר, נעלמה מעל פני האדמה. מאז היעלמותה, השלטון בעיר עבר מידי ההנהגה הדתית של כוהני Waukeen לידי הדוברת הראשונה של העיר, ליידי Tessarin Alaurun, קוסמת שישבה במועצת העיר מזה שנים רבות. בשנה שעברה, הרבה אחרי שמקדש Waukeen הפך לבית הארחה לסוחרים, הופיעה נביאת האלה Lliira, אלת השמחה, והכריזה כי היא לוקחת אחריות על מאמיניה וכוהניה של Waukeen, עד אשר היא תשוב. מאמינים רבים נענו לקריאתה והמקדש חזר לתפקד, אם כי הנזק לשלטון הכוהנים כבר היה בלתי הפיך. אוכלוסיית העיר מונה היום כ- 6000 תושבים. מרבית התושבים הם בני אדם והיתר מתחלקים בין בני-מחצית, חצאי-אלפים, גמדים ובני גזעים אחרים. מרביתם עוסקים במסחר, בכריית ברזל, בייצור כלי נשק ושריון, בייצור חפצי אמנות וחומרים אלכימיים הייחודיים לביצות-העד. ברחובות העיר עוד ניתן למצוא פליטים מהעיר הסמוכה Yartar, שנהרסה כליל לפני שמונה שנים במתקפה של טרולים מביצות-העד. מרבית תושבי הקבע מסורים מאוד לעיר להגנה עליה ועל דרכי המסחר סביבה, עליהן מתבססת כלכלת העיר בחמישים השנים שעברו מאז הוקמה. במהלך השנים נוצרו קשרי ידידות עם מספר שבטי בני-אדם ברבריים החיים באזור ואלו מגיעים לעיר בחיפוש אחר תהילה או ממון, כמו גם סיירים המנסים להגביל את מספר הטרולים והאורקים באזור. דור שני ושלישי של לוחמים וסוחרים חיים כעת בעיר ומקדישים את חייהם וממונן כדי לשמור על אורח החיים בעיר המסחר, הנמצאת תחת איום מתמיד. המיסים הגבוהים מממנים את פעילות הרוכבים. לאחרונה סובבות שמועות רבות על הקמתו של צבא אורקים בהרי שדרת העולם. מפקד צוותי הסיור של הרוכבים, Darven Crowlar, פרסם לאחרונה צו קריאה להרפתקנים נועזים המעוניינים לתגבר את כוחות הסיור מצפון לנהר. המתנדבים יקבל מגורים במבצר הרוכבים, בחלקה הצפוני של העיר, ציוד וכלי נשק בהשאלה ומשכורת של 2 פיסות זהב בשבוע. תוקף החוזה הוא לשנה אחת. על ההרפתקנים להיות מוכשרים במקצוע מלחמה או קסם ולדעת לרכב על סוס. חלק מהדמויות מכירות אחת את השנייה וחלקן מעולם לא נפגשו.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.